MULLIGAN™ CMP-koe

Kokeen kuvaus

— Kun olet läpäissyt CMP-kokeen, voit käyttää Certified Mulligan Practitioner – titteliä (CMP)

— Nimesi tulee olemaan Mulliganin verkkosivuilla (bmulligan.com)

— Voit mainostaa, että olet sertifioitu MULLIGAN™-terapeutti, voit käyttää CMP-logoa omalla verkkosivustollasi, käyntikortillasi jne.

Suoritettuasi 6 päivän MULLIGAN™ Concept ABC -kurssin voit ilmoittautua CMP-kokeeseen.

Viimeisimmän osion ja CMP-kokeen välissä tulee
kuitenkin olla vähintään 6kk harjoittelua.

Sinun tulee valmistautua kokeeseen hyvin. Kertaa kursseilla oppimaasi kurssikaverin kanssa.

Jos haluat, niin voit osallistua Upper and Lower Quadrant -kertauspäivään, joka järjestetään ennen tenttiä.

Suorittamalla kokeen saat huomattavasti korkeamman tason tietoja ja taitoja.

Kokeen rakenne CMP-koe koostuu kirjallisesta tentistä ja käytännön osiosta. Teoriakokeen ja käytännön osion suorittamiseen kuluu noin kaksi tuntia. Tässä ajassa saat myös tentin tulokset. Koe aloitetaan kirjallisella tentillä.

Teoriakoetta varten sinun tulee lukea huolellisesti Brian Mulliganin “Manual Therapy: Nags, Snags, MWMs, etc – 7th Edition”. Teoriakoe koostuu 50 monivalintakysymyksestä. Läpäistäksesi kokeen sinulla tulee olla vähintään 80% vastauksistasi oikein.

Käytännön tentti koostuu 14 käytännön tehtävästä, jotka tulee suorittaa konseptin periaatteiden mukaisesti. Tentin suorittajalle arvotaan kurssikavereista pari, joka toimii “potilaana” (ja päinvastoin). Käytännön kokeessa on tärkeää soveltaa pyydettyjä tekniikoita ja huomioida muun muassa hyvä lähtöasento, terapeutin passiivinen mobilisaatio ja potilaan aktiivinen liike, “ylipaine” jne.

Saat tuloksen heti kokeen jälkeen ja tarkastajat keskustelevat siitä kanssasi. Jos epäonnistut jommassakummassa osiossa (tai molemmissa), sinulle annetaan yksi mahdollisuus kokeen uusimiseen (teoria ja/tai käytäntö).

Seuraavat kokeet