MULLIGAN™ Upper Quadrant -kurssi

MULLIGAN™ Upper Quadrant

MULLIGAN™ Upper Quadrant (niska-yläraaja) -kurssilla tutustutaan muun muassa Mobilization with Movement™, SNAGS ja NAGS -tekniikoihin. Voit hyödyntää oppimaasi koko yläraajan, niskan ja hartiarenkaan alueella. Kurssilla käydään myös läpi kuinka asiakas/potilas voi itse hyödyntää Mulligan tekniikoita ja teippausta kotiharjoitteissaan.

Kurssi sisältää mm. mobilisointi- ja kivunhoitotekniikoita, joita voit soveltaa välittömästi työssäsi osana hoitoa sekä kliinistä tutkimusta. Kurssi sopii kaikille fysioterapeuteille toimit sitten enemmän TULE-vaivojen tai neurologisten asiakkaiden parissa.

Opetusmateriaali koostuu 25 % teoreettisista ja 75 % käytännön harjoituksista. Tapauskertomuksia käyttäen esitellään ja harjoitellaan toimivia ja kivuttomia ratkaisuja kaikille nivelille.

Kurssin jälkeen ei ole lopputenttiä. Suoritettuasi ABC-kokonaisuuden sinulla on oikeus osallistua CMP -tenttiin.

Certified MULLIGAN Practitioner -kokeeseen (CMP) ilmoittautuminen on valinnaista. Tutustu CMP -kokeeseen, mikäli haluaisit oikeuden CMP -tittelin käyttöön.

1. Osallistuja ymmärtää Mulligan Conceptin taustalla olevan teorian.

2. Osallistujalla on ajantasaiset tiedot tutkittuun tietoon perustuvasta näytöstä, johon Mulligan Conceptin teoriat ja käytännön tekniikat pohjautuvat.

3. Osallistujalla on kyky käyttää oppimaansa osana kliinistä tutkimusta.

4. Osallistuja osaa Upper Quadrantiin liittyvät hoitotekniikat, jotka on kuvattu kirjassa “Manual Therapy: Nags, Snags, MWMs, etc – 7th Edition”.

5. Osallistujalla on tieto ja taito hyödyntää oppimaansa osana kliinistä päättelyä ja kyky soveltaa oppimiaan tekniikoita potilaskeskeisessä fysioterapiassa.

6. Osallistuja osaa muokata hoitointerventiota tarpeen mukaan asiakkaan/potilaan palautteen perusteella.

7. Osallistuja osaa hyödyntää ja ohjata kurssilla oppimiaan teippaustekniikoita sekä kotiharjoitteita, jotka ovat erittäin tärkeä osa hoitointerventiota.

8. Suoritettuaan ABC-kurssin osallistujalla on oikeus osallistua CMP (Certified Mulligan Practitioner) -kokeeseen.

SOMTY:n jäsenille hinta 865€ (alv.0%)

Tällä kurssilla noudatetaan SOMTY:n peruutusehtoja. Lisätiedot: omt.org.

Kurssin tiedot